Pojo Ungdomsförening rf


Föreningsinfo
Gamla Åbovägen 85, 10420 Skuru
Telefon: 019-2453154

Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, VNUR

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Dansverksamhet, Motion & idrott
Övrig verksamhet: bingo, loppis . luftgevärskytte

Kontaktperson
Tommy Strandström
Telefon: 0400-610121
E-post: tommy.strandstom( at )pp.inet.fi
Pojo UF - en medlem av Västnyländska Ungdomsringen VNUR - 2019